Националeн фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ 2023 г.
Националният фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ се организира от Народно читалище „Отец Паисий- 1896“ под патронажа на Кмета на Община Созопол- г-н Тихомир Янакиев. Основната цел е съхраняване и популяризиране на старата градска песен. Повече информация, регламента и заявката може да видите тук.

Националният фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ се организира от Народно читалище „Отец Паисий- 1896“ под патронажа на Кмета на Община Созопол -  г-н Тихомир Янакиев

Основната цел е съхраняване и популяризиране на старата градска песен.

Националният фестивал ще се проведе на 17 и 18 юни 2023 година в гр. Созопол. Той има конкурсен характер.

 

         УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

1.     Във фестивала могат да участват състави, дуети и индивидуални изпълнители;

2.     Не се допуска участието на професионалисти;

3.     Участниците изпълняват по 2 песни;

4.     Китка от песни не се допуска;

5.     Не се допускат изпълнения на плейбек;

6.     Участниците сами осигуряват музикалния си съпровод;

7.     Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 10.06.2022 г.следните документи:

* Заявка за участие /по образец/.

* Документ за платена такса за участие

     - За индивидуален изпълнител – 20 лв.

     - За групи и състави – 50 лв.

 

Банкова сметка: Централна Кооперативна банка-АД

                             Клон Созопол

                             Получател:НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол

                             IBAN:BG86CECB97901080990400

                             BIC:CECBBGSF

 

Всички желаещи да получат документ за платена такса, при внасяне на средствата да изпратят необходимите данни за фактура, телефон и адрес на който да изпратим документа, също копие от платежния документ.

Пътните и престоя в гр. Созопол са за сметка на участниците във фестивала.

 

НАГРАДЕН ФОНД

 

На фестивала на Старата градска песен „Красив роман е любовта“ ще бъдат връчени следните награди:

 

1.     Състави

 

I.     награда- предметна и диплом

II.    награда- предметна и диплом

III.   награда- предметна и диплом

 

2.     Индивидуални изпълнители

 

I.      награда- предметна и диплом

II.     награда- предметна и диплом

III.    награда- предметна и диплом

  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.     Регистрацията на участниците при пристигането в гр. Созопол ще става в Читалище „Отец Паисий- 1896“.

2.     Изпълнители надвишили времетраенето на програмата си няма да бъдат класирани.

 

Адресът за изпращане на документи е:

         гр. Созопол- 8130

         ул. Аполония № 1

НЧ „Отец Паисий- 1896“

Денка Тодорова

Национален фестивал на старата градска песен

      E-mail: chitsz@mail.bg

За справки: тел. 0550/2-23-08

                            тел. 0879/42-23-08; 0879/42-23-09 


Регламент на фестивала може да изтеглите от тук -формат .pdf
Заявка за фестивала може да изтеглите от тук - формат .pdf