Националeн фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ 2024 г.
Националният фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ се организира от Народно читалище „Отец Паисий- 1896“ под патронажа на Кмета на Община Созопол - г-н Тихомир Янакиев Основната цел е съхраняване и популяризиране на старата градска песен. Националният фестивал ще се проведе на 17 и 18 юни 2024 година в гр. Созопол. Той има конкурсен характер.

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ  НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН

„КРАСИВ РОМАН Е ЛЮБОВТА“

 

 

Националният фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ се организира от Народно читалище „Отец Паисий- 1896“ под патронажа на Кмета на Община Созопол -  г-н Тихомир Янакиев

Основната цел е съхраняване и популяризиране на старата градска песен.

Националният фестивал ще се проведе на 17 и 18 юни 2024 година в гр. Созопол. Той има конкурсен характер.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

1.       Във фестивала могат да участват състави, дуети и индивидуални изпълнители;

2.       Не се допуска участието на професионалисти;

3.       Участниците изпълняват по 2 песни;

4.       Китка от песни не се допуска;

5.       Не се допускат изпълнения на плейбек;

6.       Участниците сами осигуряват музикалния си съпровод;

 

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 05.06.2024 г.следните документи:

* Заявка за участие /по образец/.

* Документ за платена такса за участие

     - За индивидуален изпълнител – 20 лв.

     - За групи и състави – 50 лв.

 

Банкова сметка: Централна Кооперативна банка-АД

                             Клон Созопол

                             Получател:НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол

                             IBAN:BG86CECB97901080990400

                             BIC:CECBBGSF

 

Всички желаещи да получат документ за платена такса, при внасяне на средствата да изпратят необходимите данни за фактура, телефон и адрес на който да изпратим документа, също копие от платежния документ.

Пътните и престоя в гр. Созопол са за сметка на участниците във фестивала.

 

НАГРАДЕН ФОНД

 

На фестивала на Старата градска песен „Красив роман е любовта“ ще бъдат връчени следните награди:

 

1.       Състави

 

I.        Награда- предметна и диплом

II.      Награда- предметна и диплом

III.    Награда- предметна и диплом

 

2.       Индивидуални изпълнители

 

I.        Награда- предметна и диплом

II.      Награда- предметна и диплом

III.    Награда- предметна и диплом

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Регистрацията на участниците при пристигането в гр. Созопол ще става в Читалище „Отец Паисий- 1896“.

Изпълнители, надвишили времетраенето на програмата си няма да бъдат класирани.

 

Адресът за изпращане на документи е:

                гр. Созопол- 8130

                ул. Аполония № 1

НЧ „Отец Паисий- 1896“

Национален фестивал на старата градска песен

 

E-mail: chit_sozopol@abv.bg

За справки: тел. 0550/2-23-08

тел. 0879/42-23-08; 0879/42-23-09                  


Регламент на фестивала може да изтеглите от тук -формат .pdf
Заявка за фестивала може да изтеглите от тук - формат .pdf