ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896”

ГР. СОЗОПОЛ ЗА 2021 ГОД.

  


    

    м. януари


1.    Празнична вечер, по случай Деня на родилната помощ

2.    „Христо Ботев- живот и творчество“ – литературна вечер

3.    „Запознаване с критичната литература” -  беседа по библиотечно - библиографски  знания

4.    Среща- разговор с писателя и литературния критик Георги Райков, по случай 80 години от рождението му


м. февруари

 

5.    „Поклон, Апостоле” – тематична вечер, по случай 148 години от обесването на Васил Левски

6.    „Свободата е най висшето благо“- литературна вечер, по случай 405 г. от смъртта на Мигел де Сервантес

7.    Кулинарните традиции на Сирни заговезни – тематична вечер

8.    „Справочен апарат на библиотеката. Работа с речници и справочници“- беседа по библиотечно- библиографски знания


м. март

 

9.     Празничен концерт, по случай Освобождението на България и Деня на любителското художествено творчество

10.      Социалната действителност в романа „Тютюн“ на Димитър Димов – литературна вечер

11.      „Да бъдеш жена” – празнична вечер, по случай Между- народния ден на жената

   12. „Буквар с различни поучения“- тематична вечер, по случай 150 години от смъртта на д-р Петър Берон

13.“Един живот не стига...“- тематична вечер, по случай 120 години от рождението на Яни Хрисопулос


м.април

 

 14. „Лазаровден и Цветница-празници на благоденствието“- тематична вечер

15. Седмица на детската книга и изкуства за деца – по допълни- телно изготвена програма


м. май

 

16. „Подредба на книгите в библиотеката.Самостоятелен  избор на четиво“- Беседа по библиотечно- библиографски знания

17.„Приятели на книгата” – детски празник в библиотеката

18.“Какво ни носят цветята у дома“- среща- разговор

19.„Слава Вам, творци велики” – празничен концерт, по случай Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура

20. Годишна продукция на Музикална школа – клас „Пиано” и Школата по изобразително изкуство


м. юни

 

21.Празничен концерт, по случай Международния ден на детето

22.Национален фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта” – организиран от  читалище „Отец Паисий – 1896” – на 17 и 18 юни 2021 г.

23.  Празник на НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол – по допъл- нителна програма от 19 юни до 21 юни

24.„Созополска панорама” – Международен детски фестивал – организиран от читалището от 22 юни до 26 юни 2021 г.


м. юли – м. септември

 

25. Гостуване на танцови формации и индивидуални      изпълнители

26. Празници на изкуствата „Аполония”


м. октомври

 

27.Седмица на литературното и музикалното творчество – по допълнително изготвена програма

28.“Детство мое“- литературна вечер, по случай 135 години от рождението на Дора Габе

29.Обсъждане творчеството на Ран Босилек, по случай 135 години от рождението му

30.„Раждане на книгата. Автор, заглавие, печатница.Илюстрация на детската книга.“- Беседа по библиотечно- библиографски знания

31.Обсъждане творчеството на Димитър Талев, по случай 55 години от смъртта му


м. ноември

 

32.„Будителите в Бургаски регион“  - тематична среща, по случай 1 ноември – Ден на народните будители

33.“Пинокио и неговите приключения“- литературна вечер, по случай 195 години от рождението на Карло Колоди

34.“Созопол и морето“- среща- разговор със созополски поети


 м. декември

 

35„Какво трябва да знаем за ХИВ и СПИН” – тематична вечер, по случай 1 декември – световен ден за борба със СПИН

36.Празничен концерт, по случай 6 декември – Ден на Св. Нико- лай  Чудотворец,  покровител на моряци и рибари

37.Обсъждане творчеството на Гюстав Флобер, по случай 200 години от рождението му

38.“Празници и обичаи“- детски коледен празник в библиотеката

    39.“Към светли бъднини“- тематична вечер, по случай 150 години

    рождението на Панайот Пипков

40.„Коледни звънчета” – празничен концерт с участието на детските състави от НЧ „Отец Паисий – 1896”  гр. Созопол