ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896” ГР. СОЗОПОЛ ЗА 2024 ГОД.

ПЛАН – ПРОГРАМА


ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896”


ГР. СОЗОПОЛ ЗА 2024 г.

 
І. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ


м. януари


1.      Празнична вечер, по случай Деня на родилната помощ
2.      „Познаваме ли българския език“- викторина
3.      „Вълшебни приказки“- литературно утро с приказките на Николай Райнов, по случай 135 год. от рождението му
4.      „Разни хора, разни идеали“- литературна вечер за творчеството на Алеко Константинов
5.      „Пътят на книгата“ – беседа по библиотечно-библиографски знания
6.      „Подредба на книгите в библиотеката“- беседа по библиотечно- билиографски знания


 м. февруари


7.      „С Апостола в сърцата“- литературно- музикална вечер, по случай 151 год. от обесването на Васил Левски
8.      Обсъждане творчеството на Ерих Кестнер, по случай 125 год. от рождението му
9.      „Четирите годишни времена“- тематична вечер с музиката на Вивалди
10.  Обсъждане творчеството на Емилиян Станев, по случай  45 год. от смъртта му    
11.  “Какво ни казват цветята“- тематична вечер 
                                    
м. март


12.  Празничен концерт, по случай Освобождението на България и    Деня на любителското художествено творчество, с участието на   състави от читалището
13.  „ Пролетна забава“ – детски празник, по случай Първа пролет
14.  „Измислица ли е морето“- литературна вечер за творчеството на Христо Фотев, по случай 90 год. от рождението му
15.  „Името ми е, жена” – празнична вечер, по случай Между-   народния ден на жената
16.  „Старогръцки легенди и митове“- тематична вечер
17.  „Хумор и смях без край“- хумористична вечер, по случай 1 април


м.април


18.  Седмица на детската книга и изкуства за деца – по допълни- телно изготвена програма
19.  Обсъждане творчеството на Петко Славейков- родоначалник на българската възрожденска литература
 
м. май


20.  “Екскурзия в библиотеката“- беседа по библиотечно- библиографски знания
21.  „Слава Вам, творци велики” – празничен концерт, по случай 24 май -Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
22.  Годишна продукция на Музикална школа – клас „Пиано” и Школата по изобразително изкуство
23.  Обсъждане творчеството на Артър Конон  Дойл, по случай 165 год. от рождението му- литературна вечер
24.  „По пътя на буквите“- тематична вечер за създаването на българската азбука


м. юни


25.  Празничен концерт, по случай Международния ден на детето
26.  Национален фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта” – организиран от  читалище „Отец Паисий – 1896” – на 17 и 18 юни 2024 г.
27.  Празник на НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол – 19 юни- по допълнително изготвена програма
28.  „Созополска панорама” – Международен детски фестивал – организиран от читалището от 22 юни до 26 юни 2024 г.


м. юли – м. септември


29.  Гостуване на танцови формации и индивидуални      изпълнители
30.  Празници на изкуствата „Аполония”


м. октомври


31.  “Флора и фауна в Черно море“- тематична вечер, по случай 31 октомври- Международен ден на Черно море
32.  Обсъждане творчеството на Йордан Радичков, по случай 95    год. от рождението му
33.  „Музиката в киното“- тематична вечер, по случай Световния ден на музика
34.  “Справочен  апарат на библиотеката. Ползване на речници и справочници“- беседа по библиотечно-билиографски знания


м. ноември


35.  „Будителите в родния ни край“- тематична среща, по случай 1 ноември – Ден на народните будители
36.  “С приказките на Светослав Минков“- литературно утро
37.  “Най- синьото вълшебство“- тематична вечер, по случай 45 год. от смъртта на Петя Дубарова
 
м. декември


38.  „Какво трябва да знаем за ХИВ и СПИН” – тематична вечер, по случай 1 декември – световен ден за борба със СПИН
39.  Празничен концерт, по случай 6 декември – Ден на Св. Нико- лай  Чудотворец,  покровител на моряци и рибари
40.  “На какво ни учат басните?“- тематична вечер
41.   Представяне на книгите на английски език в Детския отдел на библиотеката
42.  Обсъждане творчеството на Елин Пелин, по случай 75 год. от смъртта му
43.  „Празнична трапеза“- дамско парти
44.  „Коледни звънчета” – празничен концерт с участието на детските състави от НЧ „Отец Паисий – 1896”  гр. Созопол
 
 ІІ. ХУДОЖЕСТВЕНО- ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
 
КЛУБНИ ФОРМИ И СЪСТАВИ
ЗА ДЕЦА
Състав за народни танци
Детска вокална група
Школа по изобразително изкуство
Музикална школа – клас „Пиано”
Индивидуални изпълнители
Школа по акробатика
 
ЗА ВЪЗРАСТНИ
Състав за народни танци
Група за стари градски песни
 Фолклорна певческа група
Група за естрадни песни
Група за македонски песни
Курс за народни танци
 
ІІІ. Фестивали, организирани от НЧ „Отец Паисий-1896“  гр. Созопол
1.      „Красив роман е любовта“- Национален фестивал на старата градска песен- 17 и 18 юни
2.      „Созополска панорама“- Международен детски фестивал- от 22 юни до 26 юни 

ПЛАН – ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896” ГР. СОЗОПОЛ ЗА 2023 ГОД.

.

                                                                                                                                                      ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896”

ГР. СОЗОПОЛ ЗА 2023 ГОД.

 

 

І. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

 

м. януари


1.    Празнична вечер, по случай Деня на родилната помощ

2.    „В света на Алеко Константинов“- тематична вечер, по повод

    160 год. от рождението му

3.    „Вечните приказки на Шарл Перо“- литературно утро, по случай 395 год. от рождението му

4.    Обсъждане творчеството на Христо Ботев, по повод 175 год. от рождението му

5.     „Пътят на книгата“ – беседа по библиотечно-библиографски знания

 

м. февруари

 

6.    „За теб, Апостоле“- тематична вечер, по случай 150  години от обесването на Васил Левски

7.    Обсъждане творчеството на Жул Верн, по повод 195 год. от рождението му

8.    „Делото на Паисий Хилендарски“- тематична вечер, по случай  250 години от смъртта му

9.    „Справочен апарат на библиотеката. Ползване на речници и справочници.“- беседа по библиотечно- библиографски знания                                           

            

м. март


10. Празничен концерт, по случай Освобождението на България и    Деня на любителското художествено творчество, с участието на   състави от читалището

11. „ Добре дошла, Пролет“ – детски празник, по случай 1 март

12. „Освобождението на България“- викторина

13. „Името ми е, жена” – празнична вечер, по случай Между-   народния ден на жената

14. „Стихове незабравими“- литературна вечер, по повод Све-    

товния  ден на поезията

15. „Пътешествията на Гъливер“- литературна вечер с творчест- вото на  Джонатан Суифт

16. „Да се посмеем от сърце“- хумористична вечер

 

м.април

 

17. Седмица на детската книга и изкуства за деца – по допълни- телно изготвена програма

18. „Вечната и святата“- литературна вечер, посветена на  130 –годишнината от рождението на Елисавета Багряна

19.“ Мелодии за цял живот“- тематична вечер, по повод 100 -годишнината от рождението на Петър Ступел

 

м. май


20.“Екскурзия в библиотеката“- беседа по библиотечно- библиографски знания

21.„Слава Вам, творци велики” – празничен концерт, по случай Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

 

22. Годишна продукция на Музикална школа – клас „Пиано” и Школата по изобразително изкуство

23. „Магически пътешествия“- тематична вечер за творчеството на Дж. К. Роулинг

 

м. юни

 

24.Празничен концерт, по случай Международния ден на детето

25.Национален фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта” – организиран от  читалище „Отец Паисий – 1896” – на 17 и 18 юни 2023 г.

26.  Празник на НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол – 19 юни-

по допълнително изготвена програма

27.„Созополска панорама” – Международен детски фестивал – организиран от читалището от 22 юни до 26 юни 2023 г.

 

м. юли – м. септември

 

28. Гостуване на танцови формации и индивидуални      изпълнители

29. Празници на изкуствата „Аполония”

 

м. октомври

 

30.Седмица на литературното и музикалното творчество – по допълнително изготвена програма

31.“Твой приятел, вечен...“- литературно утро с творчеството на Ран Босилек, по случай 65 год. от смъртта му

32. „Зимни вечери“- литературна вечер, по случай 125 год. от рождението на Христо Смирненски

33.“Работа с критичната литература“- беседа по библиотечно – библиографски знания

 

м. ноември

 

34.„Будители народни“  - тематична среща, по случай 1 ноември – Ден на народните будители

35.“От все сърце“- литературна вечер с творчеството на Асен Босев, по повод 110 год. от рождението му

36.“Измислица ли е морето“- литературна вечер с творчеството на Христо Фотев

 

м. декември

 

37.„Какво трябва да знаем за ХИВ и СПИН” – тематична вечер, по случай 1 декември – световен ден за борба със СПИН

38.Празничен концерт, по случай 6 декември – Ден на Св. Нико- лай  Чудотворец,  покровител на моряци и рибари

39.“Сън за щастие“- литературна вечер с творчеството на Пенчо Славейков

40.“Коледна приказка“- детски празник в библиотеката

41.Български обичаи и традиции- тематична вечер

42.„Коледни звънчета” – празничен концерт с участието на детските състави от НЧ „Отец Паисий – 1896”  гр. Созопол