.

                                                                                                                                                      ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896”

ГР. СОЗОПОЛ ЗА 2023 ГОД.

 

 

І. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

 

м. януари


1.    Празнична вечер, по случай Деня на родилната помощ

2.    „В света на Алеко Константинов“- тематична вечер, по повод

    160 год. от рождението му

3.    „Вечните приказки на Шарл Перо“- литературно утро, по случай 395 год. от рождението му

4.    Обсъждане творчеството на Христо Ботев, по повод 175 год. от рождението му

5.     „Пътят на книгата“ – беседа по библиотечно-библиографски знания

 

м. февруари

 

6.    „За теб, Апостоле“- тематична вечер, по случай 150  години от обесването на Васил Левски

7.    Обсъждане творчеството на Жул Верн, по повод 195 год. от рождението му

8.    „Делото на Паисий Хилендарски“- тематична вечер, по случай  250 години от смъртта му

9.    „Справочен апарат на библиотеката. Ползване на речници и справочници.“- беседа по библиотечно- библиографски знания                                           

            

м. март


10. Празничен концерт, по случай Освобождението на България и    Деня на любителското художествено творчество, с участието на   състави от читалището

11. „ Добре дошла, Пролет“ – детски празник, по случай 1 март

12. „Освобождението на България“- викторина

13. „Името ми е, жена” – празнична вечер, по случай Между-   народния ден на жената

14. „Стихове незабравими“- литературна вечер, по повод Све-    

товния  ден на поезията

15. „Пътешествията на Гъливер“- литературна вечер с творчест- вото на  Джонатан Суифт

16. „Да се посмеем от сърце“- хумористична вечер

 

м.април

 

17. Седмица на детската книга и изкуства за деца – по допълни- телно изготвена програма

18. „Вечната и святата“- литературна вечер, посветена на  130 –годишнината от рождението на Елисавета Багряна

19.“ Мелодии за цял живот“- тематична вечер, по повод 100 -годишнината от рождението на Петър Ступел

 

м. май


20.“Екскурзия в библиотеката“- беседа по библиотечно- библиографски знания

21.„Слава Вам, творци велики” – празничен концерт, по случай Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

 

22. Годишна продукция на Музикална школа – клас „Пиано” и Школата по изобразително изкуство

23. „Магически пътешествия“- тематична вечер за творчеството на Дж. К. Роулинг

 

м. юни

 

24.Празничен концерт, по случай Международния ден на детето

25.Национален фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта” – организиран от  читалище „Отец Паисий – 1896” – на 17 и 18 юни 2023 г.

26.  Празник на НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол – 19 юни-

по допълнително изготвена програма

27.„Созополска панорама” – Международен детски фестивал – организиран от читалището от 22 юни до 26 юни 2023 г.

 

м. юли – м. септември

 

28. Гостуване на танцови формации и индивидуални      изпълнители

29. Празници на изкуствата „Аполония”

 

м. октомври

 

30.Седмица на литературното и музикалното творчество – по допълнително изготвена програма

31.“Твой приятел, вечен...“- литературно утро с творчеството на Ран Босилек, по случай 65 год. от смъртта му

32. „Зимни вечери“- литературна вечер, по случай 125 год. от рождението на Христо Смирненски

33.“Работа с критичната литература“- беседа по библиотечно – библиографски знания

 

м. ноември

 

34.„Будители народни“  - тематична среща, по случай 1 ноември – Ден на народните будители

35.“От все сърце“- литературна вечер с творчеството на Асен Босев, по повод 110 год. от рождението му

36.“Измислица ли е морето“- литературна вечер с творчеството на Христо Фотев

 

м. декември

 

37.„Какво трябва да знаем за ХИВ и СПИН” – тематична вечер, по случай 1 декември – световен ден за борба със СПИН

38.Празничен концерт, по случай 6 декември – Ден на Св. Нико- лай  Чудотворец,  покровител на моряци и рибари

39.“Сън за щастие“- литературна вечер с творчеството на Пенчо Славейков

40.“Коледна приказка“- детски празник в библиотеката

41.Български обичаи и традиции- тематична вечер

42.„Коледни звънчета” – празничен концерт с участието на детските състави от НЧ „Отец Паисий – 1896”  гр. Созопол