.

                                                                                                                                                        ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896”

ГР. СОЗОПОЛ ЗА 2022 ГОД.

 

 

І. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

 

м. януари

 

1.      Празнична вечер, по случай Деня на родилната помощ

2.      „В страната на чудесата“ – литературно утро с творчеството на Л. Карол и А. Милн

3.      „Фотев и морето“ – литературна вечер с поезията на Христо Фотев

4.      „Пролетните цветя в градината“ – тематична вечер

5.      „Пътят на книгата“ – беседа по библиотечно-библиографски знания

 

м. февруари

 

6.      „Какво знаем за Левски“ – викторина /149 години от обесването на Васил Левски/

7.      Обсъждане творчеството на Емилиян Станев, по случай 115 години от рождението му

8.      „Да бъдеш или да не бъдеш“ – литературна вечер с творчест- вото на У. Шекспир

9.      „Здраве и дълголетие чрез силата на живата природа“ – тематична вечер

 

м. март

 

10.  Празничен концерт, по случай Освобождението на България и Деня на любителското художествено творчество, с участието на състави от читалището

11.  „Аз обичам България“ – състезание, по случай 3-ти март

12.  „Да бъдеш жена” – празнична вечер, по случай Между- народния ден на жената

13.  „Да се завърнеш в бащината къща...“- литературна вечер с творчеството на Димчо Дебелянов, по случай 135 години от рождението му

14.  “Справочен апарат на библиотеката. Ползване на речници и справочници“- беседа по библиотечно-библиографски знания

 

м.април

 

15.  Седмица на детската книга и изкуства за деца – по допълни- телно изготвена програма

16.  „Паисий Хилендарски и История славянобългарска“ – тема- тична вечер, по случай 260 години от написването на Историята

17.  “ Забележителностите в Созопол „- тематична вечер

 

м. май

 

18.  „Слава Вам, творци велики” – празничен концерт, по случай Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

19.  Годишна продукция на Музикална школа – клас „Пиано” и Школата по изобразително изкуство

20.  Обсъждане творчеството на Алеко Константинов, по случай 125 години от смъртта му

21.  „ Екскурзия в библиотеката“- беседа по библиотечно-библиографски знания

 

м. юни

 

22.  Празничен концерт, по случай Международния ден на детето

23.  Национален фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта” – организиран от  читалище „Отец Паисий – 1896” – на 17 и 18 юни 2022 г.

24.  Празник на НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол – по допъл- нителна програма от 19 юни до 21 юни

25.  „Созополска панорама” – Международен детски фестивал – организиран от читалището от 22 юни до 26 юни 2022 г.

 

м. юли – м. септември

 

26.  Гостуване на танцови формации и индивидуални изпълнители

27.  Празници на изкуствата „Аполония”

 

м. октомври

 

28.  Седмица на литературното и музикалното творчество – по допълнително изготвена програма

29.  “Житейската мъдрост в творчеството на Йордан Йовков“- читателска конференция, по случай 85 години от смъртта му

30.  Обсъждане творчеството на Николай Хайтов

31.  „Раждане на книгата. Автор, заглавие, печатница.Илюстрация на детската книга.“- беседа по библиотечно- библиографски знания

32.  “Подредба на книгите в отдела за възрастни на библиотеката“ - беседа по библиотечно – библиографски знания

 

м. ноември

 

33.  „Будителите в Бургаски регион“  - тематична среща, по случай 1 ноември – Ден на народните будители

34.  “Пакостниците на Астрид Линдгрен“- литературна вечер, по случай 115 години от рождението и

35.  “Приказна съкровищница“- литературно утро с приказките на Вилхелм Хауф

36.  „Приключенията на Гъливер“- тематична вечер, по случай 355 год. от рождението на Джонатан Суифт

37.  „Зимни празници- поверия и традиции“- тематична вечер

 

м. декември

 

38.  „Какво трябва да знаем за ХИВ и СПИН” – тематична вечер, по случай 1 декември – световен ден за борба със СПИН

39.  Празничен концерт, по случай 6 декември – Ден на Св. Нико- лай  Чудотворец,  покровител на моряци и рибари

40.  “Торбата с шегите“- литературно утро с приказките на Хитър Петър

41.  “П. К. Яворов- живот и творчество“ – тематична вечер

42.  “Не съм от тях“- хумористична вечер, по случай 55 год. от смъртта на Чудомир

43.  „Коледни звънчета” – празничен концерт с участието на детските състави от НЧ „Отец Паисий – 1896”  гр. Созопол