Начало ДЕЙНОСТИ
Банер
Основни направления в дейността на НЧ „Отец Паисий-1896” са:
  • Библиотечно- библиографско;
  • Културно- просветно;
  • Художествено- творческо
Основната цел на читалището е да задоволява потребностите на населението, свързани с: Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в гр. Созопол; Запазване на обичаите и традициите; Създаване на условия за развитието и изявата на творческите способности на младото поколение; Осигуряване на достъп до информация.културен живот, култура, творчество,