Библиотеката е създадена с основаването на читалището. Тя е общодостъпна.  Притежава над 40 000 тома литература.  Фондът е организиран в Отдел за възрастни с читалня и Детски отдел с читалня.  Читатели на библиотеката са деца, ученици, студенти, учители ,специалисти, домакини, работници и др.Настоящето налага библиотеката да бъде едновременно традиционна – с рафтове, книги, книгохранилища, картотеки, каталози с  традиционно обслужване и модерен  информационен център.  Разполага с 10 компютъра.Автоматизацията на библиотечните процеси започва от 2003 год.  Библиотеката работи със софтуерните продукти на фирма „Софтлиб”, изгражда бази данни и предоставя достъп до библиографска  информация, както следва :1. Електронните каталози на книгите, постъпили в библиотеката от 2003 год.2. Картотеките на:

  • статии от български списания и вестници и части от книги, обхващащи всички аспекти от живота на Созопол и региона;
  • статии по литературознание;
  • закони  и постановления от Държавен вестник

3. Представя бази данни, създавани в НБКМ, за които  библиотеката е абонирана от 2003 год.

  • Ретроконверсиите на български книги от 1970 до 1991 г.

В своята дейност библиотеката отделя голямо внимание на културно- масовата работа. Организират се редовно срещи с писатели, читателски конференции, литературни вечери, обсъждане на книги, тематични вечери и други. За популяризиране на литературата се изготвят кътове, табла, витрини и др.Читалищната библиотека е включена в програмата „Глобални библиотеки – България”