Фестивал Созополска панорама – регламент български участници 2024 г.
Международният фестивал “Созополска панорама” се организира от Читалище “Отец Паисий-1896” под патронажа на Кмета на Созопол – г-н Тихомир Янакиев. Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство. Международният фестивал ще се проведе от 22.06. до 26.06.2024 г. в гр. Созопол. Той има конкурсен характер и ще се оценява от компетентно жури.
     

МЕЖДУНАРОДЕН  ДЕТСКИ  ФЕСТИВАЛ

„СОЗОПОЛСКА  ПАНОРАМА”

  
Международният фестивал “Созополска панорама” се организира от  Читалище “Отец Паисий-1896” под патронажа на Кмета на Созопол – г-н Тихомир Янакиев.
Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство. Международният фестивал ще се проведе от 22.06. до 26.06.2024  г. в гр. Созопол. Той има конкурсен характер и ще се оценява от компетентно жури. Решението на журито е окончателно.
Фестивалът се провежда в 3 раздела:

                           

I раздел “Музика”

II раздел “Танцово изкуство”

III раздел “Изобразително изкуство”

 

А.  РЕГЛАМЕНТ

 

I раздел “Музика” –  Забавна песен

 

Индивидуални изпълнители

 • първа група – до 12 год.
 • втора група  - до 18 год.
 

Вокални групи

 • първа група – до 12 год.
 • втора група – до 18 год.
 

Забележка  - Вокални групи, в които участват деца и младежи от двете групи се състезават във втора възрастова група.

  

Съпровод:

 • Собствен оркестър
 • Звуков носител на синбек – аудиокасета или компакт диск
 

Времетраене:

 • За индивидуални изпълнители – до 2 песни
 • За вокални групи – до 2 песни 
 

II раздел “Танцово изкуство” – модерен балет, народни танци, стандартни и латиноамерикански танци

 

МОДЕРЕН БАЛЕТ

                          
 • Първа група – до 12 години
 • Втора група – до 18 години
 

Участниците представят една  композиция до 5 минути, или две до 10 минути

Няма ограничение на броя на изпълнителите.

 

НАРОДНИ ТАНЦИ

 
 • Първа група – до 12 години
 • Втора група – до 18 години
 

Участниците представят едно  изпълнение до 5 минути или две до 10 минути.

Няма ограничения в броя на изпълнителите.

                       

СТАНДАРТНИ И ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ

 
 • Първа група – до 12 години
 • Втора група – до 18 години
                  

Участниците представят едно или две изпълнения, всяко от което с времетраене до 4 минути.

                       

 III раздел “Изобразително изкуство”

         

Участниците рисуват с материал по избор /акварел,  пастели, моливи, флумастери и др./ по зададена тема – до 2 рисунки.

Материалите се подсигуряват от самите участници.

Участниците даряват на Читалище “Отец Паисий-1896” по една творба за фонда на фестивала.

Наградените творби остават в колекцията на фестивала.

 

Б.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 05.06.2024 год. следните документи:

 • Заявка за участие /по образец/
 • Кратка творческа биография
 • Копие от Акт за раждане /за индивидуалните участници/
 

Документ за платена такса за участие

За индивидуален изпълнител – 20.00 лв.

За групи и състави – 50.00 лв.

 

Банкова сметка:

Централна Кооперативна банка – АД

Клон Созопол

Получател:

НЧ “Отец Паисий- 1896” гр. Созопол

IBAN: BG86CECB97901080990400

BIC: CECBBGSF

 

Всички желаещи да получат  документ  за платена такса, при внасяне на средствата  да изпратят необходимите данни за фактура, телефон  и адрес на който да изпратим документа, също копие от платежния документ.

Заявки получени след посочения срок не се приемат.

Пътните и престоя в Созопол са за сметка на участниците във фестивала.

                             

В.  НАГРАДЕН ФОНД

 

За всеки един от разделите и възрастовите групи професионално жури, присъжда следните награди:

 

I награда – предметна и диплом

II награда – предметна и диплом

III награда – предметна и диплом           

                   

В гала-концерта участват индивидуални  изпълнители, вокални групи и състави носители на I, II и III награда.

                                  

Г.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                        

Потвърждение за деня и часа на участие, ръководителите ще получат след приключване на заявките и определяне реда на участниците.

Регистрацията на участниците при пристигането в гр.Созопол  ще става в Читалище “Отец Паисий-1896”.

Изпълнители, надвишили времетраенето на програмата си няма да бъдат класирани.

 

Адресът за изпращане на документи е :

гр. Созопол – 8130

ул. Аполония № 1

НЧ “Отец Паисий-1896”

Международен  детски фестивал “Созополска панорама”

E-mail: chit_sozopol@abv.bg

За справки:  тел. +359 550/ 2-23-08

           тел. 0879422308; 0879422309   


Регламента може да изтеглите от тук във формат .pdf

Заявката може да изтеглите от тук във формат .pdf