Фестивал Созополска панорама – регламент български участници 2023 г.
Международният фестивал “Созополска панорама” се организира от Читалище “Отец Паисий-1896” под патронажа на Кмета на Созопол – г-н Тихомир Янакиев. Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство. Международният фестивал ще се проведе от 22.06. до 26.06.2023 г. в гр. Созопол. Той има конкурсен характер и ще се оценява от компетентно жури.
 •                                     МЕЖДУНАРОДЕН  ДЕТСКИ  ФЕСТИВАЛ

                                  „СОЗОПОЛСКА  ПАНОРАМА”

     

Международният фестивал “Созополска панорама” се организира от  Читалище “Отец Паисий-1896” под патронажа на Кмета на Созопол –

г-н Тихомир Янакиев.

Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.

Международният фестивал ще се проведе от 22.06. до 26.06.2023  г. в гр. Созопол. Той има конкурсен характер и ще се оценява от компетентно жури. Решението на журито е окончателно.


Фестивалът се провежда в 3 раздела:

                           

I раздел “Музика”

II раздел “Танцово изкуство”

III раздел “Изобразително изкуство”

 

А.  РЕГЛАМЕНТ

 

I раздел “Музика” –  Забавна песен

 

1.      Индивидуални изпълнители

 • първа група – до 12 год
 • втора група  - до 18 год.

2.      Вокални групи

 • първа група – до 12 год.
 • втора група – до 18 год.

Забележка  - Вокални групи, в които участват деца и младежи от двете групи се състезават във втора възрастова група.

Съпровод:
 • Собствен оркестър
 • Звуков носител на синбек – аудиокасета или компакт диск
 

Времетраене:

 • За индивидуални изпълнители – до 2 песни
 • За вокални групи – до 2 песни 
 

II раздел “Танцово изкуство” – модерен балет, народни танци, стандартни и латиноамерикански танци

 
МОДЕРЕН БАЛЕТ
                         
 • Първа група – до 12 години
 • Втора група – до 18 години
 
 1. Участниците представят една  композиция до 5 минути, или две до 10 минути
 2. Няма ограничение на броя на изпълнителите.
 

НАРОДНИ ТАНЦИ

 
 • Първа група – до 12 години
 • Втора група – до 18 години
 

Участниците представят едно  изпълнение до 5 минути или две до 10 минути.

Няма ограничения в броя на изпълнителите.

                       

СТАНДАРТНИ И ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ

 
 • Първа група – до 12 години
 • Втора група – до 18 години
                  

Участниците представят едно или две изпълнения, всяко от което с времетраене до 4 минути.

                     

 III раздел “Изобразително изкуство”

         
 1. Участниците рисуват с материал по избор /акварел,  пастели, моливи, флумастери и др./ по зададена тема – до 2 рисунки.
 2. Материалите се подсигуряват от самите участници.
 3. Участниците даряват на Читалище “Отец Паисий-1896” по една творба за фонда на фестивала.
 4. Наградените творби остават в колекцията на фестивала.
 

Б.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 10.06.2022 год. следните документи:

 • Заявка за участие /по образец/
 • Кратка творческа биография
 • Копие от Акт за раждане /за индивидуалните участници/
 • Документ за платена такса за участие
  • За индивидуален изпълнител – 20.00 лв.
  • За групи и състави – 50.00 лв.
 

Банкова сметка: Централна Кооперативна банка – АД

                            Клон Созопол

                            Получател: НЧ “Отец Паисий- 1896” гр. Созопол

                            IBAN: BG86CECB97901080990400

                            BIC: CECBBGSF

 

Всички желаещи да получат  документ  за платена такса, при внасяне на средствата  да изпратят необходимите данни за фактура, телефон  и адрес на който да изпратим документа, също копие от платежния документ.

Заявки получени след посочения срок не се приемат.

Пътните и престоя в Созопол са за сметка на участниците във фестивала.

 

В.  НАГРАДЕН ФОНД

 

За всеки един от разделите и възрастовите групи професионално жури, присъжда следните награди:

 

I награда – предметна и диплом

II награда – предметна и диплом

III награда – предметна и диплом           

                   

Награда на Кмета на Община Созопол

Награда на Читалище “Отец Паисий-1896”

                                                  

В гала-концерта участват индивидуални  изпълнители, вокални групи и състави носители на I, II и III награда.

                                  

Г.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

                       

Потвърждение за деня и часа на участие, ръководителите ще получат след приключване на заявките и определяне реда на участниците.

 

Регистрацията на участниците при пристигането в гр.Созопол  ще става в Читалище “Отец Паисий-1896”.

Изпълнители, надвишили времетраенето на програмата си няма да бъдат класирани.

 

Адресът за изпращане на документи е :

                                 гр. Созопол – 8130

                                 ул. Аполония № 1

                                 НЧ “Отец Паисий-1896”

                                 Денка Тодорова

Международен  детски фестивал “Созополска панорама”

 

E-mail: chitsz@mail.bg

За справки: тел. +359 550/ 2-23-08

                       тел. 0879422308; 0879422309

Регламент на фестивала за български участници може да изтеглите от тук  - формат .pdf
Заявка за фестивала за български участници може да изтеглите от тук  - формат .pdf