Фестивал Созополска панорама – регламент чуждестранни участници 2021 г.
Международният фестивал “Созополска панорама” се организира от Читалище “Отец Паисий-1896” под патронажа на Кмета на Созопол – г-н Тихомир Янакиев. Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство. Международният фестивал ще се проведе от 22.06. до 26.06.2021 г. в гр. Созопол. Той има конкурсен характер и ще се оценява от компетентно жури.

Международният фестивал “Созополска панорама” се организира от  Читалище “Отец Паисий-1896” под патронажа на Кмета на Созопол – г-н Тихомир Янакиев.Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство. Международният фестивал ще се проведе от 22.06. до 26.06.2021 г.в гр. Созопол. Той има конкурсен характер и ще се оценява от компетентно жури.Решението на журито е окончателно.Фестивалът се провежда в 3 раздела:

I раздел “Музика”

II раздел “Танцово изкуство”

III раздел “Изобразително изкуство”

 

А. РЕГЛАМЕНТ

I раздел “Музика –  Забавна песен

1. Индивидуални изпълнители

- първа група – до 12 год.

- втора група  - до 18 год.

2. Вокални групи

- първа група – до 12 год.

- втора група – до 18 год

Забележка  - Вокални групи в които участват деца и младежи от двете групи се състезават във втора възрастова група

Съпровод:

1.Собствен оркестър

2.Звуков носител на синбек – аудиокасета или компакт диск

Времетраене:

1. За индивидуални изпълнители – до 2 песни

2. За вокални групи – до 2 песни

II раздел “Танцово изкуство” – модерен балет, народни танци, стандартни и латино-американски танци

МОДЕРЕН БАЛЕТ

Първа група – до 12 години

Втора група – до 18 години

1.Участниците представят една  композиция до 5минути, или две до 10 минути

2.Няма ограничение на броя на изпълнителите.

НАРОДНИ ТАНЦИ

Първа група – до 12 години

Втора група – до 18 години

Участниците представят едно  изпълнение до 5 минути или две до 10 минути.

Няма ограничения в броя на изпълнителите.

СТАНДАРТНИ И ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ

Първа група – до 12 години

Втора група – до 18 години

Участниците представят едно или две изпълнения, всяко от което с времетраене до 4 минути.

III раздел “Изобразително изкуство”

Участниците рисуват с материал по избор /акварел,пастели, моливи, флумастери и др./ по зададена тема – до 2 рисунки.

Материалите се подсигуряват от самите участници.

Участниците даряват на Читалище “Отец Паисий-1896”по една творба за фонда на фестивала.

Наградените творби остават в колекцията на фестивала.

 

Б.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 15.06.2021 год. следните документи:

- Заявка за участие /по образец/

- Кратка творческа биография

- Копие от Акт за раждане /за индивидуалните участници/

- Документ за платена такса за участие

Еднократна такса от 20 лева на участник  по сметка на НЧ „Отец Паисий – 1896” гр. Созопол.

Няма ограничение в броя на участия на един изпълнител в групи.

 

Банкова сметка: Централна Кооперативна банка – АД

Клон Созопол

Получател: НЧ “Отец Паисий- 1896” гр. Созопол

IBAN: BG86CECB97901080990400

BIC: CECBBGSF

SWIFT: CECBBGSFXXX

 

Заявки получени след посочения срок не се приемат.

Пътните и престоя в Созопол са за сметка на участниците във фестивала.

 

В.НАГРАДЕН ФОНД

За всеки един от разделите и възрастовите групи професионално жури, присъжда следните награди:

I награда – предметна и диплом

II награда – предметна и диплом

III награда – предметна и диплом

Награда на Кмета на Община Созопол

Награда на Читалище “Отец Паисий-1896”

В гала-концерта участват индивидуални  изпълнители, вокални групи и състави носители на I, II и III награда.

 

Г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Потвърждение за деня и часа на участие,ръководителите ще получат след приключване на заявките и определяне реда на участниците.

Регистрацията на участниците при пристигането в

гр.Созопол  ще става в Читалище “Отец Паисий-1896”.

Изпълнители, надвишили времетраенето на програмата си няма да бъдат класирани.

Адресът за изпращане на документи е :

гр. Созопол – 8130

ул. Аполония № 1

НЧ “Отец Паисий-1896”

Денка Тодорова

Международен  детски фестивал “Созополска панорама”

За справки: тел. +359 550/ 2-23-08

тел. 0879422308; 0879422309


Регламент на фестивала за чуждестранни участници може да изтеглите от тук >>>- формат .pdf
Регламент на фестивала за чуждестранни участници може да изтеглите от тук>>> - формат .docx
Заявка за участие във фестивала може да изтеглите от тук >>> - формат .pdf