Националeн фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ 2021 г.
Националният фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта“ се организира от Народно читалище „Отец Паисий- 1896“ под патронажа на Кмета на Община Созопол- г-н Тихомир Янакиев. Основната цел е съхраняване и популяризиране на старата градска песен. Повече информация, регламента и заявката може да видите тук.

Националният фестивал ще се проведе на 17 и 18 юни 2021 година в

гр. Созопол. Той има конкурсен характер.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Във фестивала могат да участват състави, дуети и индивидуални изпълнители;

Не се допуска участието на професионалисти;

Участниците изпълняват по 2 песни;

Китка от песни не се допуска;

Не се допускат изпълнения на плейбек;

Участниците сами осигуряват музикалния си съпровод;

Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 10.06.2021г.следните документи:

*Заявка за участие /по образец/.

* Документ за платена такса за участие

- За индивидуален изпълнител – 15 лв.

- За групи и състави – 30 лв.

Банкова сметка: Централна Кооперативна банка-АД

Клон Созопол

Получател:НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол

IBAN:BG86CECB97901080990400

BIC:CECBBGSF

Всички желаещи да получат документ за платена такса, при внасяне на средствата да изпратят необходимите данни за фактура, телефон и адрес на който да изпратим документа, също копие от платежния документ.

Пътните и престоя в гр. Созопол са за сметка на участниците във

фестивала.

НАГРАДЕН ФОНД

На фестивала на Старата градска песен „Красив роман е любовта“ ще бъдат връчени следните награди:

Състави

награда- предметна и диплом

награда- предметна и диплом

награда- предметна и диплом

Индивидуални изпълнители

награда- предметна и диплом

награда- предметна и диплом

награда- предметна и диплом

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Регистрацията на участниците при пристигането в гр. Созопол ще става в Читалище „Отец Паисий- 1896“.

Изпълнители надвишили времетраенето на програмата си няма да бъдат класирани.

Адресът за изпращане на документи е:

гр. Созопол- 8130

ул. Аполония № 1

НЧ „Отец Паисий- 1896“

Денка Тодорова

Национален фестивал на старата градска песен

 

E-mail: chitsz@mail.bg

За справки: тел. 0550/2-23-08

тел. 0879/42-23-08; 0879/42-23-09


Регламент на фестивала може да изтеглите от тук >>> - формат .pdf
Регламент на фестивала може да изтеглите от тук >>>- формат .doc
Заявка за фестивала може да изтеглите от тук>>>- формат .pdf