ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1896”

ГР. СОЗОПОЛ ЗА 2020 ГОД.

 

І. КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

 

м. януари

1. Празнична вечер, по случай Деня на родилната помощ

2. Силата на словото в „Азбучна молитва“ на Константин Преславски - литературна вечер

3. „Запознаване с критичната литература” -  беседа по библиотечно - библиографски  знания

4. Курс по информационни технологии – организиран в библиотеката

5. Старогръцки легенди и митове – читателска конференция за творчеството на Н. Кун, Рик Риърдън, Р. Соколова

 

м. Февруари

6. „Помним те, Апостоле” – тематична вечер

7. „Цветни приказки“- литературна вечер за творчеството на Леда Милева /100 год. от рождението и/

8. Кулинарните традиции на Сирни заговезни – тематична вечер

9. Нравствените ценности в повестта „Гераците“ – тематична вечер

 

м. Март

10. Празничен концерт, по случай Освобождението на България и Деня на любителското художествено творчество

11.  „Българино, знай своя род и език” – тематична среща за „История славянобългарска” и Паисий Хилендарски

12. „Да бъдеш жена” – празнична вечер, по случай Международния ден на жената

13. „Кой както я нареди“- хумористична вечер, по случай 130 год. от рождението на Чудомир

14. „Фантастиката днес и вчера“- читателска конференция за творчеството на Дж. К. Роулинг, П. Травърз и др.

15. Обсъждане творчеството на Иван Вазов, по случай 170 год. от рождението му

 

м.април

16. „Лазаровден и Цветница-празници на благоденствието“- тематична вечер

17. Седмица на детската книга и изкуства за деца – по допълнително изготвена програма

 

м. Май

18. „Подредба на книгите в библиотеката.Самостоятелен  избор на четиво“- Беседа по библиотечно- библиографски знания

19. „Аз обичам да чета” – посещение на І-те класове в библио- теката

20. „Слава Вам, творци велики” – празничен концерт, по случай Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура

21.  Годишна продукция на Музикална школа – клас „Пиано” и Школата по изобразително изкуство

 

м. Юни

22. Празничен концерт, по случай Международния ден на детето

23. Национален фестивал на старата градска песен „Красив роман е любовта” – организиран от  читалище „Отец Паисий – 1896” – на 17 и 18 юни 2020 г.

24.  Празник на НЧ „Отец Паисий-1896” гр. Созопол – по допълнителна програма от 19 юни до 21 юни

25. „Созополска панорама” – Международен детски фестивал – организиран от читалището от 22 VI до 26 VI 2020 г.

 

м. юли – м. Септември

26. Гостуване на танцови формации и индивидуални изпълнители

27. Празници на изкуствата „Аполония”

 

м. Октомври

28. Седмица на литературното и музикалното творчество – по допълнително изготвена програма

29. Обсъждане творчеството на Карло Колоди, по случай 130 год. от смъртта му

30. “Здраве без лекарства“- тематична вечер

31. „Раждане на книгата. Автор, заглавие, печатница.Илюстрация на детската книга.“- Беседа по библиотечно- библиографски знания

 

м. Ноември

32. „Ден за почит и възхвала Вам, будители народни”  - тематична среща, по случай 1 ноември – Ден на народните будители

33. “Какво ни носят цветята у дома“- тематична среща

34. Обсъждане творчеството на Йордан Йовков, по случай 140 год. от рождението му

35. „Безсмъртният образ на Бай Ганьо“- литературна вечер

 

м. Декември

36. „Какво трябва да знаем за ХИВ/СПИН” – тематична вечер, по случай 1 декември – световен ден за борба със СПИН

37. Празничен концерт, по случай 6 декември – Ден на Св. Нико- лай  Чудотворец,  покровител на моряци и рибари

38. „Елисавета Багряна- жизнен и творчески път“ – литературна вечер

39. “Коледни традиции и обичаи“- тематична вечер

40. „Коледни звънчета” – празничен концерт с участието на детските състави от НЧ „Отец Паисий – 1896”  гр. Созопол